Lojistiğin Dünya Tarihi

Lojistiğin Dünya Tarihi

Lojistik tüm dünyada ilk olarak askerlerin kendi gereksinimlerinin kendileri tarafından karşılanması ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Hatta eski Yunan ve Bizans uygarlıkları incelendiğinde, askeri kanatta lojistik ile görevlendirilmiş subayların mevcut olduğu bilinmektedir. Aynı tespit Roma uygarlığı için de yapıldı.

Oxford Üniversitesi sözlüğünde halen lojistik iş kolunu askeri bir kavram olarak betimlemektedir. Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana bir meslek olarak görülen lojistik günümüzde ilgi gören bir kavrama dönüştü. Dünya genelinde ise zamanla gelişme göstererek 1950’li yıllarda bir meslek kolu olarak kabul edildi.

Bir proses bilimi olan lojistik endüstriyel sektörlerde en önemli meslek birimlerinden biridir. En genel şekli ile lojistiğin ürünün üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar olan taşıma, depolama, ambalajlama, dağıtım gibi süreçlerinde yürütülen faaliyettir. 

Sorularınız İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.